Společnost GAMARTIS, s.r.o. je významným dodavatel nástrojařských výrobků a služeb pro automobilový a elektrotechnický průmysl.

Zákazníkům nabízí komplexní řešení zakázek technologického vývoje výlisku, konstrukci a výrobu formy, vyzkoušení, ověření procesu vstřikování a předání zákazníkovi. Jako související služby nabízíme opravy a modifikace forem,  výroba přesných nástrojařských výrobků a prototypových dílců.

V naší společnosti jsou zkušení a kvalifikovaní konstruktéři, technologové a nástrojaři, což zaručuje vysokou kvalitu našich výrobků. Vývojová a konstrukční pracoviště jsou vybavena CAO systémy, které plně komunikují se systémy v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

Vedení společnosti klade veliký důraz na uspokojování potřeb zákazníků neustálým zvyšováním kvalifikace pracovníků, modernizaci strojního vybavení a využití nejnovějších technologií ve výrobě.

Společnost je jistě i nadále chce být stabilním a spolehlivým dodavatelem pružně reagujícím na potřeby a očekávání zákazníků.

Váš stabilní partner v oblasti forem