S ohledem na zvýšené požadavky pro testování forem, naše společnost zakoupila dva vstřikovací stroje Engel. Ve druhém pololetí 2018 jsme zahájili provoz pro vstřikování testovacích sérií nových nebo  opravovaných forem. Podrobnost naleznete v sekci Testování/Lisování ověřovacích sérií. Cílem je dodat zákazníkovi prověřený nástroj a tím eliminovat prostoje u zákazníka v kapacitách seriového provozu.